Africa Is Not a Country

2020-2021 // Lithuania

At the end of October the project team selected and invited 47 motivated Lithuanian school students to participate in the workshops of journalistic storytelling, from which two of the best young journalists will travel to African country of their selection to create professional journalistic stories together with a team of organizers. 

During the workshops taking place in November, students will get acquainted with the contemporary African continent, will delve into the social and racial issues of the continent, which will also help to understand better the diversity of Lithuanian society. From the journalistic side, students will be learning the basics of storytelling and photography, the importance of journalistic ethics, and how to recognize biased information.

All Lithuanian students who will be 16 or older by 2021 January 19 were invited to participate in the competition. The students didn’t have to be interested in the African continent now – it is important whether they have a desire to get to know it. In the application form, students were asked to come up with ideas for their African themes and share examples of their creative work, from photographs or videos to essays on any topic.

The project is organised in partnership with the responsible journalism space NARA (formerly Nanook). Their representatives and guest lecturers will lead the trainings and go on a trip with the students. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs, and training is open and free of charge for selected participants.

It is planned that the winners of the project will travel to an African country in April 2021. If the plans require a change because of a coronavirus pandemic, the trip will be postponed until it is safe to fly again.

***

Iki 60 Lietuvos moksleivių bus pakviesti dalyvauti mokymuose, kuriuose geriausiai pasirodę du jaunieji žurnalistai kartu su organizatorių komanda keliaus į pasirinktą Afrikos šalį kurti profesionalių žurnalistinių pasakojimų. 

„Nuolat sekame, kokios naujienos apie Afrikos žemyną patenka į Lietuvos žiniasklaidos akiratį, ir, deja, dominuoja negatyvios, su smurtu ir skurdu susijusios žinutės. Taip pat populiarių svetainių naujienų srautą pasiekia lietuvių keliautojų įspūdžiai iš „juodosios Afrikos“, kurie nueina jau atgyvenusiu egzotizavimo keliu – pasakoja apie gentis, nuostabą keliančius papročius ar kitokius „necivilizuotus“ reiškinius. Visa tai formuoja labai siaurą ir tendencingą įsivaizdavimą apie Afriką, kuriuo labiausiai kenkiame patys sau – per stereotipų šydą nesugebame pamatyti partnerystės su Afrikos šalimis potencialo“, – apie projekto reikšmę kalba viena iš „AfriKo“ steigėjų ir programų vadovė Eugenija Kovaliova.

Mokymuose moksleiviai susipažins su Afrikos žemyno istorija ir dabartimi, gilinsis į socialinę ir rasinę žemyno problematiką, kuri padės geriau suprasti ir Lietuvos visuomenės įvairovę. Iš žurnalistinės pusės moksleiviai bus mokomi istorijų pasakojimo ir fotografijos pagrindų, žurnalistinės etikos svarbos, mokysis atpažinti šališką informaciją.

Konkurse dalyvauti kviečiami visi Lietuvos moksleiviai, kuriems sausio 19-ąją bus 16-a ar daugiau metų Organizatoriai pažymi, kad moksleiviai neprivalo jau dabar būti domėjęsi Afrikos žemynu – svarbu, ar jie turi norą jį pažinti. Dalyvio anketoje moksleiviai prašomi sugalvoti savo Afrikos temų idėjas ir pasidalinti savo kūrybinių darbų pavyzdžius – nuo fotografijų ar vaizdo klipų iki rašinių, bet kokiomis temomis.

Projektą rengia Lietuvoje įsikūręs Afrikos tyrimų ir konsultacijų centras „Afriko“ ir atsakingos žurnalistikos erdvė NARA (anksčiau –  „Nanook“). Jų atstovai ir kviestiniai lektoriai ves mokymus ir vyks su moksleiviais kartu į kelionę. Projektą finansuoja Užsienio reikalų ministerija, atrinktiems dalyviams mokymai bus atviri ir nemokami.

„Per istorijas žiniasklaidoje, pažįstame žemynus, šalis ir jų žmones bei visa ką apimančius procesus, kurie turi įtakos ir mums. Todėl labai svarbu, kad tos istorijos būtų pasakojamos atsakingai, duotų galimybę sutikti ir pažinti tai, kas, atrodytų, yra labai toli ir nesuprantama“, – apie žurnalistinių pasakojimų svarbą papildo viena NARA įkūrėjų, fotografė Berta Tilmantaitė. Ji yra parvežusi fotoistorijas iš Kenijos – apie Viktorijos ežerą, masajų tautos moteris ir medaus medžioklę.

Planuojama, kad mokymai vyks lapkritį, o kelionė – balandį. Jei dėl koronaviruso pandemijos planus reikės keisti, kelionė bus nukelta į tada, kai skristi vėl bus saugu.

***

This project has been developed with the support of Lithuania’s Development Cooperation and Democracy Promotion Programme.

     

For more information about the project please get in touch info@afriko.lt.